Ana Sayfa  |  Hakkmzda  |  Dernek Tz |  Ynetim Kurulu  |  letiim

Anasayfa Faaliyetler Trkiye Balkanlar letiim Yazarlar Ariv
Anasayfa
Duyurular
Faaliyetler
Trkiye
Yunanistan/B.Trakya
Bulgaristan
Makedonya
Kosova
Arnavutluk
Bosna/Sancak
Romanya
Karada
Dier lkeler
Balkanlar
Trk Dnyas
Konuk Yazar
letiim
Yazarlar
Foto Galeri
Videolar
Ariv
Strateji/Eitim
ne kanlar
. . . . . . . . . .
05.Ekim/Cuma saat 14.00te Eypte Tantm Kortejindeyiz
GTGB eski bakan Koray Hasan hapis cezasna arptrld
Bakan Gavrolu Aznla dayatt naiplerini arlad
Bakanmz Mesut Bakra Gemi Olsun
stanbulun Kurtuluunu Kutluyoruz
Kosovann Snrlar Deimeyecek
Makedonyada VMRO-DPMNEli Milletvekillerini kna abalar "Devam Ediyor
RUMEL BALKAN DERNEKLER FEDERASYONU BASIN BLDRS
Bulgaristan drt blgeye ayrlyor
Kotzias, Referandum, Anlamann Uygulanmas in artlardan Biri Deil
Dviz  
  Dolar : 5.6825
  Euro : 5.0502
Hava  
 
 
Video  
NUR PAAYI TANI...
RUBASAM YK zcan...
Balkanlar Benim Y...
RUBASAM Bk. Veki...
zcan Pehlivanol...
RUBASAM YNETCS...
HH LDER LTF ...
RUMELݴYE ELVEDA...
ELVEDA RUMEL-SKY...
ELVEDA RUMEL SK...
S. Krs  

Haberin Detay

Ana sayfaya Dn

Dinimiz ve dini kurumlarmz devletle pazarlk konusu yaplamaz - (Cengiz MER/Millet Gazetesi)
.
15.09.2018

Mftlk Sorunu, Bat Trakya Trklerinin hayatn zorlatrmak ve temel kurumlarndan biri olan Mftlklerin ilevsiz hale getirilmesi iin Yunan derin devleti tarafndan ortaya karlm bir sorundur. Yani aslnda Aznln bir sorunu deil, fakat Aznl lkenin milli menfaatleri asndan sorun olarak alglayan devletin sorunudur.

Sorun, aslnda devletin aznla bir dman ve potansiyel tehlike olarak yaklamasndan kaynaklanyor. Bu, suni olarak hayatmzn ve Yunan milli siyasetinin bir paras haline getirilen sorunun olumasnda aznlk olarak bizim hibir paymz yoktur. Doal sebeplerle oluan bir sorun yok ortada ve zm aslnda bu adan ok kolay. Devletin aznla bak deitii anda, ortada mftlk sorunu diye bir sorun kalmaz.

Devletin, aznln hayatnda nemli bir yer bulan ve toplumun birlik ve beraberlii noktasnda temel belirleyici faktrlerden biri olan slam ve bunun kurumsal anlamda etkin bir mekanizmas olan mftlklerden tamamen elini ekmesiyle btn sorunlar ortadan kalkar.

Devletin mftlklere mdahalesi en azndan kiliseye olduu kadar olmaldr. Kilisenin kapsndaki mandalna karamayan bu devlet, Bat Trakyadaki Mslman Trk Aznln mftlklerine el koymu ve adeta km durumdadr. Burada bir igal olduunu da syleyebiliriz.

Kilisenin ileyiine, i ilerine, kurumsal yapsna, dini hiyerarisine, papazlarn ve bapapazlarn seilmesine karamyorsa, lkede varolan ve kurumsal anlamda resmi olarak mevcut olan Bat Trakyadaki mftlk messeselerine de karmamaldr. Bu, basit bir mantk ile ortaya kan bir sonutur. in, slam dini, insan haklar ve anlamalar asndan iktiza eden ksm ise ayrdr. Bu adan bakldnda da Yunanistann u an yrtt aznlk siyasetinin elle tutulur, hakl ve meru hibir taraf yoktur.

slam, Herkesin dini kendisine der ve noktay koyar. Kafirun suresinin 6. Ayetindeki bu hkm bile tek bana Yunanistann dinimiz zerindeki yanl tasarruflarn rtmek iin yeterlidir. Yine slam der ki, Din, Allaha mahsustur ve inananlarna aittir. Yani, ona dinsiz veya baka dinden olanlar karamaz.  Karnca, iler karyor. Yunanistann kartrd gibi. Devlet, zellikle Yunan devletinin mdahale ettii gibi slam dinine haksz bir ekilde karnca, eyann tabiatna aykr hareket edilmi oluyor.

Velhasl bugn aznlk olarak dini zgrlkler alannda bir zgrlkler lkesi olduunu iddia eden Yunanistanda ac ekiyor ve madur ediliyorsak, bu, tamamen bizleri milli sorun/tehlike olarak gren devlet anlaynn bir sonucudur.

LOZAN, EVRENSEL HUKUK ve ANAYASA NE DYOR?

Biz Lozandaki mtekabiliyet esasna gre Bat Trakyada brakldysak, o zaman aznln da kurumsal anlamda karl olan stanbul Patrikhanesinin nasl ynetildiine ve Trkiyede devletin buna ne kadar mdahale ettiine bakmak lazm.

Trkiye, Patrikhanenin iilerine, kurumsal ileyiine, hiyerarik yapsna ne kadar karyor veya karyor mu? Buradaki papaz ve bapapazn seilme ekline, patrikhanenin idari ve kurumsal yapsna reform veya yaplandrma ad altnda mdahale ediyor mu?

Benim bildiim kadar Trkiye bugn hibir dini aznln dini meselelerine mdahale etmiyor. Tam tersi eski yanllarn dzeltiyor ve aznlklara olabildiince zgrlk alan amaya alyor. Ama yok mdahale ediyorsa, Yunanistan da ona gre ben mtekabiliyet esasna gre byle hareket ediyorum diyerek kendisini meruiyet asndan konumlandrmaya alr. Tabii, doru olan Yunanistann her durumda hak ve hukuka gre hareket etmesidir. En nemlisi de Evrensel nsan Haklar ve Yunanistan Anayasasnn din-devlet ilikilerini belirleyen maddelerine gre hareket etmesidir.

Bir defa bu mftlk taslann keyfi olarak hazrlanmas ve aznla danlmadan nne konmas yanl. Devletin byle bir hakk yok. Devlet, resmi dini olan Hristiyanlk konusunda ne yapm, dier dini cemaatlerin dini kurumlar hakkndaki mevzuat ve devletle ilikisi nedir, Anayasa bu konuda ne diyor, ona bakmak lazm. Sonra meseleye insan haklar asndan da bakmak lazm. Evrensel hukuk ne diyor, dnyadaki rnekleri nedir?

Anayasaya gre Ortodoks Hristiyanlk, devletin resmi dinidir. Bu da bamszdr. Kendi i kanun ve eriatna gre yaplanr ve hareket eder. Kurumsal almas, brokratik ileyii ve mevzuat tamamen kendi hukukuna gre belirlenir. Tamamen bamsz hareket eder ve devletin asla bir mdahalesi sz konusu olamaz.

Bakn Yunanistan Anasayasnn II. Blm, Kilise Devlet likisi bal altnda yer alan 3. maddesi ne diyor:

  1. Yunanistandaki din, Hz. sann Dou Ortodoks Kilisesi dinidir. Ba olarak, Efendimiz Hz. say tanyan Yunanistan Ortodoks Kilisesi ile (Konstantinopolis) stanbuldaki byk kilise ve ayn dinde olan btn Hristiyan kiliseleri arasnda inan bakmndan ayrlmaz bir ba vardr ve ayn zamanda kutsal Sinod Meclisleri Kanunlar ile kutsal geleneklere baldr. Yunanistan Kilisesi bamsz olup daimi kutsal Sinoda bal ve muvazzaf ba rahiplerden oluan kutsal Sinod tarafndan ynetilmektedir. Kutsal Sinod, 29 Haziran 1850 tarihli Patrikhane Kanunnamesi hkmleri ile 4 Eyll 1928 tarihli Sinod tutankalar korunarak Kilise Ynetim Tznn belirledii ekilde toplanmaktadr.
  1. lkenin belli blgelerinde mevcut kilise rejimi, bundan nceki paragraf ile eliemez.
  1. Kutsal kitabn (ncil) metninde deiiklik yaplamaz. Yunanistan bamsz kilisesi ile Efendimiz Hz. sann stanbuldaki Byk Kilisesinin onay alnmadan resmi olarak baka dile evirilemez.

Yine Yunanistan Anayasasnn 13. Maddesinde de u hususlara yer veriliyor:

  1. Dinsel inan zgrl dokunulmazdr. Bir kimsenin kiisel ya da siyasal haklardan faydalanmas onun dinsel inanlarna bal deildir.
  1. Tannm her din serbesttir; dinin ibadetleri de kanunun himayesi altnda ve serbeste icra edilir. badetin, kamu dzenine ya da ahlak kurallarna zarar vermemesi gerekmektedir. Dinsel propaganda yasaktr.
  1. Tannm her dinin grevlileri (din adamlar), egemen (Hristiyan) dinin grevlileri ile devletin ayn denetimine tabidirler. Ona kar ayn ykmllkleri tarlar.

Anayasann bu maddelerini birlikte deerlendirdiimizde, devletin egemen dini Hristiyanlktr. Bunun yannda dier tannm dinler de zgr ve dokunulmazdr. Aslnda Hristiyanlk stn dindir, ama 13. Madde ile dier dinlere de zgrlk tannarak bir denge salanmaya allmaktadr.

Anayasann 3. Maddesinde dikkatimizi eken husus, Kilisenin bamsz olup kendi mensuplar (Kutsal Sinod) tarafndan ynetilmesi ve bu ynetim eklinin Patrikhane Kanunnamesi hkmleri ile Kilise Ynetim Tzne gre olmasdr.

Dier yandan Anayasann 13. Maddesinde de dier dinlerin ve ibadet eklinin zgr olduu ve din grevlilerinin de egemen Hristiyanlk dininin din grevlileri ile ayn denetime tabi olduklar ve devlete kar ayn ykmllkleri tadklar belirtilmektedir.

Sonu olarak aslnda hkmetin u anda aznln mftlklerle ilgili hazrlad kararname tasla ve yapmak istedikleri sadece slama, insan haklarna deil ayn zamanda kendi anayasasna da aykrdr. nk anayasaya gre eer btn dinler bir ekilde zgr ve dokunulmaz ise ve devletin dini Hristiyanlk bamsz ve kendi kurallarna gre bir kurumsal yap ile ynetiliyorsa,  buna gre ayn denetim ve ykmllklere tabi olan dier dinlerin bamsz bir yapya sahip olmas ve ynetilmesi gerekiyor. Bu bir haktr ve grld gibi anayasal olarak da teminat altna alnmaktadr.

Tabii burada Lozan gibi uluslararas anlamalarn da devletlerin kanunlar ile ihlal edielemeyeceini hatrlatmamz gerekiyor. Lozann aznlmza tand kurumsal zerklik ve haklar, devletin kanunlar ile teminat altna alnmas bir ykmllktr.

DYALOG VE STARE ADI ALTINDA OYUN VE HLE

Grlyor ki, hkmetin bu kararnameyle yapmaya alt aka yanltr. Milletvekili Zeybekin dedii gibi bu konuda aznln gr olmamas da yanl olur. Evet, bizim grmz var ve o da, bu iin bandan ve temelden yani tmden (esas ve usul asndan) yanl olduudur. Bu konuda aznlk olarak yaplacak en byk yanl ise, bunu doru kabul ederek devletin oyununa gelmektir. Bu yanla ortak olmak iin de bizleri szde diyalog ve istiareye aryorlar.

Ortada bir diyalog yok. Aznlk, diyalog ve istiare szckleriyle oyuna getirilmeye allyor. Bu oyuna gelmemek lazm. Bu diyalog zokasn yutmamak lazm. Masaya oturduumuz an hap yutarz. Din ve mftlkler, devletle pazarlk konusu yaplamaz. Devlet bizim dinimizi pazarlk konusu yapmamz istiyor. Mftlkleri tamamen kontrol altna almak istiyor. Daha dorusu mftlk igalini merulatrmak, kanuni hale getirmek istiyor. Diyalog ve stiare deil, oyun ve madrabazlk yapyor. Bunu, bizim sinirlerimizi, reflekslerimizi kademeli olarak trpleyerek yapyor. Aznlk olarak taslaka tepki gstermez ve masaya oturursak bu onlar iin ilk adm ve baar olur. Ondan sonras gelir.

Peki, biz neyin diyalogunu yapacaz? Bize sormadan bir kararname tasla hazrlamlar, sonra da seenek sunmadan bize dayattklar eyi oturun tartalm diyorlar. Bilinmelidir ki, dinimize aykr bir ekilde dini konuda devletle istiareyi kabul etmekle, devletin dinimize mdahalesini ve mftlkleri kontrol etmesini kabul etmi oluruz. Bu ekilde de, dinimizi inemelerine izin vermi oluruz.

Devlet byle bir dayatmada bulunamaz. Bu devletin ii deil. Komnist diktatrlkten kalma souk sava kalnts bir uygulamadr bu. Madem diyalog ve istiare istiyorlar, bizlere byle bir taslan uygun olup olmadn sorsalard nce. Ama Yksek Tahsilliler Dernei Bakan Avukat Ahmet Ercann da dedii gibi, tasla hazrlayanlarda iyi niyet yok. yi niyet olmaynca da iler batan sona ters gidiyor. Bu yzden bizim aznlk olarak byle taslaklarla dini yapmza en ufak mdahaleyi kabul etmemiz mmkn deildir.

Yaplacak olan bellidir. zm isteniyorsa, devlet mftlklerde igale son vermelidir.

DNMZ ve MFTLKLERMZ BZE BIRAKSINLAR

Dinimizi ve dini kurumlarmz bize braksalar, hibir sorun olmaz. Onun iin bu konuda tek zm devletin, zel, zerk ve dokunulmaz olan aznlk kurumlarndan elini ekmesidir.

Devlet elini ayan mftlklerden eksin ve zel, zerk ve dokunulmaz olan bu yapy bizlere braksn. Anayasada din devlet ilikileri nasl olmal aslnda belirlenmi. Ayn iliki bizim iin de geerli olmaldr. Btn dinler bamszdr ve devlet asla karamaz. Devletin ii devleti uyumlu bir ekilde idare etmektir. Her dinden vatanda huzura kavuturmaktr. Ama ne yazk ki, u an huzursuzluk karmaktadr.

TEK ZM NERS VE HKMETE ARI

Bizim amzdan mesele kapanmtr. Hkmetin mevcut yntemiyle mftlk sorununu zmek imkanszdr. Devlet zerre miktar kadar mftlklere karmamaldr. Burada asl, usl nemlidir. nk nce mftlkleri yaplandrmak, sonra mftlk seimi organize etmek yanltr. Sralama yle olmaldr: nce devlet elini eker. Sonra aznlk mftlerini din ve geleneine uygun usl ve esaslara gre belirler. Ondan sonra da seilecek mftler slami esas, gelenek ve mevzuatna gre konunun uzman ve ehillerinden oluan bir ekiple mftlklerin alma eklini ortaya koyar ve kurum olarak yaplandrr. Devlet de aznln iradesine sayg duyar ve kan sonucu tanr. 

Bu esaslar aznln zerk olan btn kurumlar iin geerlidir. Vakflarmz, okullarmz, derneklerimiz bu esaslara tabidir ve dokunulmazdr. Devlet bunlara haksz ve art niyetle dokunmaya balad gnden beri btn kurumlarmzda sorun ve aznlkta huzursuzluk hakimdir.

Hkmete armzdr:  yi niyetli olun ve dokunulmaz olan zerk kurumlarmza haksz mdahalelere son verin. Tek zm budur. Aksi halde hangi tasla getirseniz zm olmaz.
Facebook! da Payla   Twitter! da Payla  

  

 
Bu Haber in Toplam 1 Kii Oy Verdi...
 

 
Yorumlar Yorum Yaz

Bu Haber in Henz Yorum Yaplmam.lk Yorumu Siz Yapmak in Tklaynz

   
   
Foto Galeri
Bu Kategoriye Ait Dier Haberler
Av. nder Mmin YDPden istifa ettiini aklad
Dou Makedonya Trakya Eyaleti Bamsz Meclis yesi Avukat nder Mmin, yazl aklama yaparak Yeni Demokrasi Partisi (YDP) yeliinden istifa ettiini akl...
 
Kammenos, ABDden Bat Trakyada kalc askeri g istedi
Savunma Bakan Panos Kammenos, ABDnin lkesinde daha fazla stte kalc askeri g bulundurmasn nerdi....
 
Boykotlar bitti, zm bekleniyor
Bat Trakyadaki aznlk okullarnda yaanan Yunanca ders kitab karmaas nedeniyle balatlan eylemleri ve velilerin talepleriyle ilgili olarak skee Milletv...
 
Trk Yar Orhan Amet skpte Birinci Oldu
Trk Yar Orhan Amet skpte Birinci Oldu...
 
 Koray Hasan doktora almasn tamamlad
Gmlcine Trk Genler Birlii (GTGB) eski bakan Koray Hasan, Edirne Trakya niversitesindeki doktora almasn tamamlad....
 
Yunanistan Adaletsizliini Knyoruz
GTGB (Gmlcine Trk Genler Birlii ) eski bakan Dr. Koray Hasan a verilen hapis ve para cezasn knyor, adaletin yerine gelmesini diliyor ve kendisine ge...
 
Bakan Gavrolu Aznla dayatt naiplerini arlad
Eitim ve Din leri Bakan Kostas Gavrolu, skee ve Gmlcinede yllardr aznla dayatlan tayinli mftler Mehmet Emin inikolu ve Cemali Meonun zorun...
 
GTGB eski bakan Koray Hasan hapis cezasna arptrld
Gmlcine Trk Genler Birliinde 2010-17 yllar aras bakanlk yapan Koray Hasan, bugn 2 Ekim 2018 Sal Gmlcinede grlen iki davadan birinde 6 ay hapis...
 
Yunan Polisi, 8 gmeni soyup Trkiyeye geri itti
Yasa d yollarla getikleri Yunanistandan polisin zerlerindeki kyafetleri alarak Edirneye geri gnderdii iddia edilen 8 Pakistanl kaak gmen yakaland...
 
Toplamda 48, skeede 45 okuldan 40 kapal
Yunanca kitap karmaas sebebiyle Bat Trakyadaki okullar eylem yapmaya devam ediyor. skee Merkez Trk Aznlk lkokulu ile 20 Eyll Perembe gn balayan e...
 
Trkiyenin Selanik Bakonsolosluuna saldr
Dileri Bakanl, Trkiyenin Selanik Bakonsolosluunu koruyan polislere molotoflu saldr dzenlendiini aklad. Olayda len ya da yaralanan olmad....
 
D U Y U R U
Bat Trakya Trk toplumuna mensup ocuklarn daha iyi bir eitim alabilmesi iin aznlk okullarnda uygulanan Frangudaki Program erevesinde yaklak 20 y...
 
En ok Okunanlar  
Yazarlar  
KIBRIS, YA TAKSM YA LM...
Sheyl OBANOLU
Bir zamanlar Avrupadan kaanlar bize snyordu
Nevvl SEVND
ABD Nereye Gidiyor
Prof. Dr. Ata ATUN
Kosova-Srbistan Mzakereleri: Arazi Deiimi Seenei
Gzde Kl YAIN
Gnmzde Gvenlik
Sleyman ZMEN
IKBYde Referandum, Barzani, Trkmenler ve Trkiye
Dr. lhan Ylmaz CMERT
NOT DEFTER: 1-7 EKM
Metin EDRNEL
BOSNA SAVAI -7
Eren Atala Eri
ATATRK HAKKINDA SYLEDKLER (3)
Hseyin BASKIN
100 TANIMLAMADA ORTADOU - IV
Ufuk SSL
randa Su Krizi Derinleiyor
Dr. Yeim DEMR
E-mail Listesi  

Ad Soyad

:

E-mail

:

Anket  
 

 

Rss | Sitene Ekle | Reklam |Knye |Gizlilik lkeleri |Bize Ulan
Sitemizdeki yaz, resim ve haberlerin her hakk sakldr. zinsiz, kaynak gsterilmeden kullanlamaz.
Web Tasarm

Haberler Haber Siteleri Haberler Haber Siteleri