Ana Sayfa  |  Hakkmzda  |  Dernek Tz |  Ynetim Kurulu  |  letiim

Anasayfa Faaliyetler Trkiye Balkanlar letiim Yazarlar Ariv
Anasayfa
Duyurular
Faaliyetler
Trkiye
Yunanistan/B.Trakya
Bulgaristan
Makedonya
Kosova
Arnavutluk
Bosna/Sancak
Romanya
Karada
Dier lkeler
Balkanlar
Trk Dnyas
Konuk Yazar
letiim
Yazarlar
Foto Galeri
Videolar
Ariv
Strateji/Eitim
ne kanlar
. . . . . . . . . .
Aznlk ortaokul ve liselerine kaytlar devam ediyor
Bulgaristan Trklerinin zorunlu gnn 30. yl
Yunanistanda baz partiler DEB Partisi ile ibirlii yapmak istiyor
1989 ZORUNLU GǒN 30.YILI ZEL WEB STES YAYINDA
Bat Trakya Trklerinin Yunanistanda Trke yaynlad Millet ve Gndem gazetelerine darbe stne darbe
Koukavak kasabasnn ana semtleri yeni bir grnme kavuacak
Arnavutluk cumhurbakan yerel seimleri iptal etti
KONFERANS
Amasya Tamiminin 100.nc Yl
Selanikteki Bat Trakya Trkleri dernek lokalinde namaz klyor
Dviz  
  Dolar : 5.7630
  Euro : 5.3439
Hava  
 
 
Video  
NUR PAAYI TANI...
RUBASAM YK zcan...
Balkanlar Benim Y...
RUBASAM Bk. Veki...
zcan Pehlivanol...
RUBASAM YNETCS...
HH LDER LTF ...
RUMELݴYE ELVEDA...
ELVEDA RUMEL-SKY...
ELVEDA RUMEL SK...
S. Krs  

Haberin Detay

Ana sayfaya Dn

Krcaalide Bulgaristan Trklerinin Sorunlar Ele Alnd
.
16.12.2018

Perembe gn Krcaalide Do. Dr. brahim Yalmovnun Bulgaristanda Trk toplumunun kimliinin korunmas ve gelitirilmesi kavram isimli kitab iin sylei ve imza gn dzenlendi.

Etkinlik byk ilgi grd. mer Ltfi Kltr Dernei Konferans salonunda yaplan etkinlie katlan konuklar arasnda Bulgaristan Mslmanlar Yksek slam ura Bakan Vedat Ahmet, Sofya Kltre Etkileim Dernei Bakan Dr. Ahmet Ltov, Eridere Belediye Bakan Resmi Murat, Hak ve zgrlkler Hareketi (HH) Kzlaa le Bakan Dr. Ercan Frnc, Krcaali Blge Mfts Beyhan Mehmet ve Mft Vekilleri Nasuf Nasuf ve Erhan Receb, Filibe niversitesi retim Grevlisi ve Gney Bulgaristan Trke retmenleri Dernei Bakan Dr. Harun Bekir, Mestanl lahiyat Lisesi Mdr Ahmet Bozov ve Yardmcs Nurettin akr, ev sahibi konumundaki mer Ltfi Kltr Dernei Bakan Seyhan Mehmet ve Krcaali Trk Kltr ve Sanat Dernei Bakan Mzekki Ahmet yer aldlar. 

Yazar ve tm konuklar selamlayan Mzekki Ahmet, Do. Dr. brahim Yalmovnun kitabnn Krcaalide syleisi ve imza gnne ev sahiplii yapmaktan memnuniyet duyduklarn ifade etti.

Kitabn basnn stlenen Sofya Kltre Etkileim Dernei Bakan Dr. Ahmet Ltov, organizatrlere ve katlmclara teekkr etti. 2009 ylnda kurulan dernein ana hedefinin Trk topluunun kimliini korumak ve gelitirmek olduunu kaydeden Dr. Ltov, Biz Sofyada bu kadar rahat Trke konuamyoruz. Orada bir Trk ve Mslman olarak rahata yaamak zordur. Bunun iin malumunuz kimlik sorunumuz var dedi. Bunun iin dernein kurucusu olan Do. Dr. Yalmovun bu konuda derin aratrmalar yapp kitap yazmaya devam ettiini belirtti. 

Kitabn tantmn yapan Do. Dr. brahim Yalmov, unlar belirtti: Konu kitap takdimi deil, asl konu Bulgaristan Trklerinin etnik, kltrel ve dinsel kimliinin nasl koruyup gelitirebiliriz? Bugn btn uluslar, etnik topluluklar, aznlklar iin en nemli sorun kimlik sorunudur. Kimlik konusunda her geen gn biz bir eyler yitiriyoruz, bir eyler kaybediyoruz. Maalesef, daha sonra geriye dnmek pek kolay olmayacana benziyor. Bulgaristan Trklerinin kimliinin neden nemli olduuna deinen Do. Dr. Yalmov, Bizim kimliimizin nemi iki nedenden dolay artyor. Birincisi, yakn gemite totaliter sosyalizm dneminde szn ona Soya dn esnasnda, ben ona kimlii zorla yok etme sreci diyorum, bu sre esnasnda Bulgaristan Trklerinin kimliini ortadan kaldrmaya altlar. Bu bakmdan bizim kimliimiz nem kazanyor. Bugn de demokrasiye gei dneminde kreselleme sonucu yine bizim kimliimiz tehlikeye dt. Yalnz ben deil, birok kimse ak olarak sylyorlar ki, 40-50 yl sonra iler bu ekilde giderse Bulgaristanda Trklerden, Mslmanlardan sz edilmeyecek. Belki de unu da ilave etmem lazm ki, insanlarmz da son senelerde kimlie fazla nem vermez oldu dedi. Demokrasiye gei dneminde Bulgaristan Trklerinin belirli haklar elde ettiklerini, fakat ayn zamanda onlarn kimliini gelitirebilmesi iin gereken koullarn salanmadna dikkat eken Do. Dr. Yalmov, aznlklarn kimliini yok etme eilimi gzlendiinin altn izdi. 

Bulgaristanda aznlk topluluklar var m, yok mu, Trk aznl var m, yok mu sorusunun tartmaya devam edildiini kaydeden Do. Dr. Yalmov, iktidar evrelerinin belirli bir kesiminin aka Bulgaristanda aznlklar olmadn iddia ettiklerinin altn izdi. Dr. Yalmov, unlar kaydetti: Bu durumda kimlik sorunu daha da gncelleiyor, daha da byk nem kazanyor. Anayasann konsepti her eyden nce ok kltrllk. ok etnik topluluklarn bulunduu bir gerek ve dier taraftan da insan haklar, aznlk haklar. Kimlik konusunda bugnk gr, anlay, yaklam deitirmek gerekiyor. Her eyden nce bizim kendi aramzda grmz tazelememiz gerekiyor, te taraftan da iktidar evrelerinin kimlik sorununun ok nemli olduu bilincine varmas gerekiyor. Biz bugnk Bulgaristan snrlar iinde aznlklarn haklar nasl korunabilir, aznlklarn kimlii nasl korunur, gelitirilir, bu konuyu ortaya atmaya alyoruz. Ayn zamanda biz konsepsiyonla her eyden nce bu konudaki balca ilkeleri belirlemek ve bu ilkelerin temeli zerine iktidar evrelerinin dikkatini ekmek istiyoruz. Kimliimizi koruyabilmemiz iin neler yaplmas gerektiine de deinen Do. Dr. Yalmov, Bulgaristann Trk aznlnn varln ve yurtta ulus modelini kabul etmesi lazm, yalnz burada bir zellik var-yurtta ulusun iinde etnik aznlklar var, onlarn kendine zg dili, dini, kltr, gelenekleri var ve bu zellikleri korumaya hakk var. te biz bu tezi Bulgaristanda kabul etmeliyiz. Bu tez zerine de Bulgaristanda Trk etnik aznl bulunduunu resmen Anayasaya yahut ta baka yasalara aktarmamz gereklidir. unu belirtmem gerekir ki, ulusal aznlk ile etnik aznlklarn haklar arasnda fark yoktur dedi. Do. Dr. Yalmov, szlerinin devamnda unlar belirtti: Bulgaristan Trklerinin etnik bir aznlk olarak geliebilmesi iin devletin buraya kadar sylediklerimi yapmas lazm, bunlar yasalara geirmesi lazm ve hukuken Bugaristanda Trk aznl olduunu kabullenmesi lazm. kinci, biz kendimiz etnik bilincimizi gelitirmemiz lazm. nc yerde ar ulusuluu, milliyetilii bertaraf etmek lazm. Bu dorultuda ileriye doru almalar srdrmemiz lazm. Her eyden nce kltr kimlii-Trkeyi renip serbeste kullanmak, bu bizim hakkmz, fakat biz bu konuda srarc deiliz. 1993 ylnda lkemizde Trke okuyan renci says 116 000 iken imdi bu say 5 000e dt. Eitimle ilgili ikinci bence tarih eitimini yeniden dzenlemek lazm. Tarihsellik ilkesi uygulanmyor. Tarihi daha fazla aklclk zerine ele alp incelemek gerekmekte. Bulgaristan Trk Edebiyatn gelitirmek gerek. Kltr ve edebiyat kesinlikle devletin finanse etmesi lazm. Bulgaristan Trklerinin etnik ve kltrel kimliini gelitirmesi iin okulda eitim interkltr doktrin temeli zerine kurulmaldr, iki dilde eitim yaplabilir. Kltr alannda gelenekleri, sanatlar gelitirmek lazm. Onlar gelitirirken adalatrmalyz. Kltrler birbirlerini zenginletirmelidir. 
Dinsel kimlie de deinen Do. Dr. Yalmov, zetle unlar syledi: Bu konuda konumak biraz zor. Her eyden nce unu belirtmem gerekir ki, din kimliimizin gelimesinde byk rol oynuyor. Onun iin slam dinini kmsemeye son vermek lazm. Bulgaristan, Mslmanlar yabanc, belirli lde dman olarak deil, eit hakl vatanda olarak kabul etmesi gerekiyor. kinci yerde Bulgaristanda dini haklarn salanmas gerekiyor. nk sahip olduumuz haklarmzdan yararlanmamamz iin iktidar evreleri gerekeni yapmlardr. Bulgaristan Mslmanlarn yabanc, terrist, radikal olarak kabul ediyorlar ve her zaman onlar izliyorlar. Buna son vererek dini cemaatlerin, Mslman Cemaatinin de belirli lde zerklie sahip olmas lazm, kendi sorunlarn kendisi zmesi lazm. slam eitimini daha yksek bir dzeye ykseltmeliyiz. Do. Dr. Yalmov, ayrca Yksek slam Enstitsnn akreditasyon meselesi zerinde de durdu. 

Bundan baka Bulgaristan Trklerinin yurtta kimlii, Avrupa kimlii ve daha baka kimlikleri de olduunu belirten Do. Dr. Yalmov, Kimliimizi gelitirebilmemiz iin her eyden nce bilimsel aratrmalar gelitirip kurumsallatrmalyz, yani kimliimizin yap ta olan dil, din, kltr, gelenek vs., bunlar irdeleyip bunlar hakknda eser yazacak bilim merkezleri olumas lazm, bilim adamlarnn gelimesi lazm. Biz bu alanda fazla baar elde edememiiz. Edinilen bilgilere gre u anda eitli niversitelerde 100n zerinde Trk grev almaktadr dedi ve onlarn bilimin eitli alanlarnda altklarn, ancak Bulgaristan Trklerinin, Bulgaristan Mslmanlarnn sorunlaryla megul olmadklarn ve bunun deimesi gerektiini syledi. Bilim adam, niversitelerde Trk kltr ile ilgili blmler almas, bir aratrma merkezi oluturulmas gibi nerilerde bulundu. 

Dier bir sorunun kimliinin poplarize etmek olduunu ifade eden Do. Dr. Yalmov, Bulgaristan Trklerinin kimliini koruyup gelitirebilmesi iin bu srecin ynetilmesi gerektiini, bu dorultuda birok lkede olduu gibi Bulgaristanda da Aznlk Yasas kabul edilip, baz kurumlarn oluturulmas gerektiini, ayrca Bulgaristan ile Trkiyenin bir szleme imzalamas gerektiini vurgulad. 

Takdim ettii konsepsiyonun teoretik temellere dayanan uygulanabilecek bir belge olduunun altn izen Do. Dr. Yalmov, amacn bu konsepsiyona dayanarak eitli devlet kurumlarnn, sivil toplum rgtlerinin, derneklerin, partilerin projeler, planlar hazrlayp uygulayabilmesi olduunu belirtti. 

Kitabn tantmndan sonra baz katlmclar, yazar tebrik ederek duygu ve dncelerini paylatlar, ona sorular ynelttiler.

Do. Dr. Kasm Yunusov, yelerinin ounluunu Trklerin oluturduu Hak ve zgrlkler Hareketi (HH) partisine bu konuda byk grev dtn syledi.

Krcaali Trk Kltr ve Sanat Dernei Bakan ve Krcaali Haber Gazetesi sahibi Mzekki Ahmet, Bulgaristandaki Trklere aznlk stats verilmesi iin imza kampanyas balatlmasn nerdi.

Programn sonunda Do. Dr. Yalmov, okuyuculara kitaplarn imzalayp onlarla sohbet etti.

Kaynak: Krcaali Haber
Facebook! da Payla   Twitter! da Payla  

  

 
Bu Haber in Toplam 1 Kii Oy Verdi...
 

 
Yorumlar Yorum Yaz

Bu Haber in Henz Yorum Yaplmam.lk Yorumu Siz Yapmak in Tklaynz

   
   
Foto Galeri
Bu Kategoriye Ait Dier Haberler
Bulgaristanda tarih kitaplarnda komnizm tartmas
Bulgaristan Eitim Bakan Krasimir Vlev, lise 2. snflarda okutulmak zere hazrlanan tarih ders kitaplarnda 1944-1989 yllarndaki 45 yllk komnist dnem...
 
Komnist rejim yeni tarih ders kitaplarnda nasl tantld?
Kamuoyunda kapsaml bir ekilde tartlmasndan sonra 2018 ylnda yeni bir 10. snf Tarih ve Medeniyet dersi mfredat kabul edildi ve bu mfredatta ilk kez ...
 
Belene madurlar, ders kitaplarnda komnist rejiminin yanl tantlmasn protesto etti
Bulgarlatrma srecine kar ktklar iin yarglanmadan ve hkm giymeden 1985-1987 dneminde Belene Toplama Kampna ve cezaevine gnderilen Trk kkenli B...
 
Bulgaristan Trklerinin zorunlu gnn 30. yl
Bulgaristann 1984-1989 yllar arasnda Trklere ynelik uygulad asimilasyon politikasndan kaan yaklak 350 bin kiinin "zorunlu g"nn zerinden 30 y...
 
1989 ZORUNLU GǒN 30.YILI ZEL WEB STES YAYINDA
Bundan 30 yl nce 1989 ylnda Bulgaristandaki totaliter rejim lkede yaayan Trkleri zorunlu ge tabi tuttu. Ksa sre ierisinde yaklak 360 bin Bulgaris...
 
Koukavak kasabasnn ana semtleri yeni bir grnme kavuacak
Koukavak kasabasnn ana semtleri yeni bir grnme kavuacak...
 
Mestanlda dzenlenen iftar yemeine 2000den fazla kii katld
Mestanl kasabasnda Kadir Gecesinde dzenlenen iftar yemei 2000den fazla kiiyi bir araya getirdi. ki byk bayramndan biri olan Ramazan Bayram arifesind...
 
Bulgaristan AP Seimlerinde Kesin Olmayan Sonular
Bulgaristan AP Seimlerinde Kesin Olmayan Sonular...
 
Filibe-Edirne tren seferleri 1 Haziranda balyor
1 Haziranda Filibe-Edirne tren seferlerine balanacak. Sefer, Filibe-Edirne, Edirne-Filibe gzergahnda gerekleecek. lk tren Filibe Garndan sabah saat 8.4...
 
Mestanlda Kadir Gecesi ftar Yemei verilecek
Mestanlda Kadir Gecesi ftar Yemei verilecek ...
 
Bulgaristan Trklerinin zorunlu gnn 30. yl
Bulgaristan Trklerinin zorunlu gnn 30. yl...
 
Sofyada Cami Saldrsnn 8inci Ylnda Cemaat Adalet Bekliyor
Sofyada ibadete ak tek cami olan Kad Seyfullah Efendi (Banya Ba) Camiine yaplan rk saldrnn 8inci yl dnmnde Bulgaristan Bafmftlnce ba...
 
En ok Okunanlar  
Yazarlar  
SUUMUZ TRK OLMAKMI
Sheyl OBANOLU
Gagavuz Trkleri ile ilgili hi bilmediimiz gerekler
Nevvl SEVND
KIBRIS SORUNUNUN BALANGI NOKTASI YUNANSTANDAK EKONOMK KRZ
Prof. Dr. Ata ATUN
Fener Rum Patrikhanesi Antik Kiliselere de Papaz Atamaya Balad
Gzde Kl YAIN
Nedir Bu Asimetrik Tehdit? - 4
Sleyman ZMEN
IKBYde Referandum, Barzani, Trkmenler ve Trkiye
Dr. lhan Ylmaz CMERT
NOT DEFTER: 24-30 HAZRAN...
Metin EDRNEL
Uzay Hukuku ve Bilinene Yolculuk
Mert NSAL
BR GMENLK HKAYES-2
Hseyin BASKIN
E-mail Listesi  

Ad Soyad

:

E-mail

:

Anket  
 

 

Rss | Sitene Ekle | Reklam |Knye |Gizlilik lkeleri |Bize Ulan
Sitemizdeki yaz, resim ve haberlerin her hakk sakldr. zinsiz, kaynak gsterilmeden kullanlamaz.
Web Tasarm

Haberler Haber Siteleri Haberler Haber Siteleri