Ana Sayfa  |  Hakkmzda  |  Dernek Tz |  Ynetim Kurulu  |  letiim

Anasayfa Faaliyetler Trkiye Balkanlar Iletisim Yazarlar Arsiv
Anasayfa
Duyurular
Faaliyetler
Trkiye
Yunanistan/B.Trakya
Bulgaristan
Makedonya
Kosova
Arnavutluk
Bosna/Sancak
Romanya
Karadag
Diger lkeler
Balkanlar
Trk Dnyasi
Konuk Yazar
Iletisim
Yazarlar
Foto Galeri
Videolar
Arsiv
Strateji/Egitim
ne kanlar
Dviz  
  Dolar : 5.5398
  Euro : 5.1998
Hava  
 
 
Video  
NURI PASAYI TANI...
RUBASAM YK zcan...
Balkanlar Benim Y...
RUBASAM Bsk. Veki...
zcan Pehlivanogl...
RUBASAM YNETICIS...
HH LIDERI LTFI ...
RUMELIYE ELVEDA...
ELVEDA RUMELI-SKY...
ELVEDA RUMELI SK...
S. Krs  

Dernek Tzg

Ana Sayfaya Dn

RUMELI BALKAN STRATEJIK ARASTIRMALAR MERKEZI DERNEGI TZG

Dernegin Adi ve Merkezi

Madde 1- Dernegin Adi: Rumeli Balkan Stratejik Arastirmalar Merkezi Dernegi dir. Kisaca RUBASAM olarak ifade edilir.
Dernegin merkezi Istanbuldur.
Dernek, yurt iinde ve yurt disinda sube aabilir.
Dernegin Amaci ve Bu Amaci Gereklestirmek Iin Derneke Srdrlecek alisma Konulari ve Biimleri Ile Faaliyet Alani
Madde 2-Dernek, Rumeli - Balkanlarla ilgili sosyal, ekonomik, kltrel, , egitim, sanat, turizm, hukuki arastirmalar ve alismalar yapmak ve bununla ilgili sivil toplum faaliyetlerinin etkinlestirilmesi ve gelistirilmesini saglamak ve bu konuda alismalar yapan kisi ve kuruluslara destek vermek amaci ile kurulmustur.
Derneke Srdrlecek alisma Konulari ve Biimleri
1-Faaliyetlerinin etkinlestirilmesi ve gelistirilmesi iin arastirmalar yapmak,
2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi egitim alismalari dzenlemek,
3-Amacin gereklestirilmesi iin gerekli olan her trl bilgi, belge, dokman ve yayinlari temin etmek, dokmantasyon merkezi olusturmak, alismalarini duyurmak iin amalari dogrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayinlar ile yelerine dagitmak zere alisma ve bilgilendirme bltenleri ikarmak,
4-Amacin gereklestirilmesi iin saglikli bir alisma ortamini saglamak, her trl teknik ara ve gereci, demirbas ve kirtasiye malzemelerini temin etmek,
5-Gerekli izinler alinmak sartiyla yardim toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt iinden ve yurt disindan bagis kabul etmek,
6-Tzk amalarinin gereklestirilmesi iin ihtiya duydugu gelirleri temin etmek amaciyla iktisadi, ticari ve sanayi isletmeler kurmak ve isletmek,
7-yelerinin yararlanmalari ve bos zamanlarini degerlendirebilmeleri iin lokal amak, sosyal ve kltrel tesisler kurmak ve bunlari tefris etmek,
8-yeleri arasinda beseri mnasebetlerin gelistirilmesi ve devam ettirilmesi iin yemekli toplantilar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eglenceli etkinlikler vb. dzenlemek veya yelerinin bu tr etkinliklerden yararlanmalarini saglamak,
9-Dernek faaliyetleri iin ihtiya duyulan tasinir, tasinmaz mal satin almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve tasinmazlar zerinde ayni hak tesis etmek,
10-Amacin gereklestirilmesi iin gerek grlmesi durumunda vakif kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katilmak, Gerekli izin alinarak derneklerin izinle kurabilecegi tesisleri kurmak,
11-Uluslararasi faaliyette bulunmak, yurt disindaki dernek veya kuruluslara ye olmak ve bu kuruluslarla proje bazinda ortak alismalar yapmak veya yardimlasmak,
12-Dernegin amacini gereklestirmek zere, benzer amali derneklerden, isi ve isveren sendikalarindan ve meslek kuruluslardan madd yardim almak ve adi geen kurumlara madd yardimda bulunmak,
13-Amacin gereklestirilmesi iin gerek grlmesi halinde, 5072 sayili Dernek ve Vakiflarin Kamu Kurum ve Kuruluslari ile Iliskilerine Dair Kanun hkmleri sakli kalmak zere, kamu kurum ve kuruluslari ile grev alanlarina giren konularda ortak projeler yrtmek,
14-Dernek yelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiya maddelerini ve diger mal ve hizmetlerle kisa vadeli kredi ihtiyalarini karsilamak amaciyla sandik kurmak,
15-Gerekli grlen yerlerde sube ve temsilcilikler amak,
16-Dernegin amaci ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diger derneklerle veya vakif, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluslariyla ortak bir amaci gereklestirmek iin pltformlar olusturmak,

Dernegin Faaliyet Alani

Dernek, Rumeli - Balkanlarla ilgili sosyal, ekonomik, kltrel, , egitim, sanat, turizm, saglik, hukuki arastirmalar alaninda faaliyet gsterir.

ye Olma Hakki ve yelik Islemleri
Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve dernegin ama ve ilkelerini benimseyerek bu dogrultuda alismayi kabul eden ve Mevzuatin ngrdg kosullarini tasiyan her gerek ve tzel kisi bu dernege ye olma hakkina sahiptir. Ancak, yabanci gerek kisilerin ye olabilmesi iin Trkiyede yerlesme hakkina sahip olmasi da gerekir. Onursal yelik iin bu kosul aranmaz.
Dernek baskanligina yazili olarak yapilacak yelik basvurusu, dernek ynetim kurulunca en ok otuz gn iinde yelige kabul veya istegin reddi seklinde karara baglanir ve sonu yaziyla basvuru sahibine bildirilir. Basvurusu kabul edilen ye, bu amala tutulacak deftere kaydedilir.
Dernegin asil yeleri, dernegin kuruculari ile mracaatlari zerine ynetim kurulunca yelige kabul edilen kisilerdir.
Dernege maddi ve manevi bakimdan nemli destek saglamis bulunanlar ynetim kurulu karari ile onursal ye olarak kabul edilebilir.
Dernegin subesi aildiginda dernek merkezinde kayitli bulunanlarin yelik kayitlari subelere aktarilir. Yeni yelik mracaatlari subelere yapilir. yelige kabul ve yelikten silinme islemleri sube ynetim kurullari tarafindan yapilir ve en ok otuz gn iinde bir yaziyla Genel Merkeze bildirilir.
yelikten ikma
Madde 4-Her ye yazili olarak bildirmek kaydiyla, dernekten ikma hakkina sahiptir.
yenin istifa dilekesi ynetim kuruluna ulastigi anda ikis islemleri sonulanmis sayilir. yelikten ayrilma, yenin dernege olan birikmis borlarini sona erdirmez.

yelikten ikarilma

Madde 5-Dernek yeliginden ikarilmayi gerektiren haller.
1-Dernek tzgne aykiri davranislarda bulunmak,
2-Verilen grevlerden srekli kainmak,
3-Yazili ikazlara ragmen yelik aidatini alti ay iinde dememek,
4-Dernek organlarinca verilen kararlara uymamak.
5-ye olma sartlarini kaybetmis olmak,
Yukarida sayilan durumlardan birinin tespiti halinde ynetim kurulu karari ile yelikten ikarilabilir.
Dernekten ikan veya ikarilanlar, ye kayit defterinden silinir ve dernek malvarliginda hak iddia edemez.

Dernek Organlari
Madde 6-Dernegin organlari asagida gsterilmistir.
1-Genel kurul,
2-Ynetim kurulu,
3-Denetim kurulu,
Dernek Genel Kurulunun Kurulus Sekli, Toplanma Zamani ve agri ve Toplanti Usul
Madde 7-Genel kurul, dernegin en yetkili karar organi olup; dernege kayitli yelerden; subenin dogal delegeleri ile subede kayitli yeler tarafindan seilmis delegelerden olusur.
Genel kurul;
1-Bu tzkte belli edilen zamanda olagan,
2-Ynetim veya denetim kurulunun gerekli grdg hallerde veya dernek yelerinden beste birinin yazili istegi zerine otuz gn iinde olaganst toplanir.
Olagan genel kurul, 3 yilda bir, Ekim ayi iersinde, ynetim kurulunca belirlenecek gn yer ve saatte toplanir.
Genel kurul toplantiya ynetim kurulunca agrilir.
Ynetim kurulu, genel kurulu toplantiya agirmazsa; yelerden birinin basvurusu zerine sulh hakimi, yeyi genel kurulu toplantiya agirmakla grevlendirir.
agri Usul
Ynetim kurulu, dernek tzgne gre genel kurula katilma hakki bulunan yelerin listesini dzenler. Genel kurula katilma hakki bulunan yeler, en az onbes gn nceden, gn, saati, yeri ve gndemi bir gazetede ilan edilmek veya yazili ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantiya agrilir. Bu agrida, ogunluk saglanamamasi sebebiyle toplanti yapilamazsa, ikinci toplantinin hangi gn, saat ve yerde yapilacagi da belirtilir. Ilk toplanti ile ikinci toplanti arasindaki sre yedi gnden az, altmis gnden fazla olamaz.
Toplanti, ogunluk saglanamamasi sebebinin disinda baska bir nedenle geri birakilirsa, bu durum geri birakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplanti iin yapilan agri usulne uygun olarak yelere duyurulur. Ikinci toplantinin geri birakma tarihinden itibaren en ge alti ay iinde yapilmasi zorunludur. yeler ikinci toplantiya, birinci fikrada belirtilen esaslara gre yeniden agrilir.
Genel kurul toplantisi bir defadan fazla geri birakilamaz.
Toplanti Usul
Genel kurul, katilma hakki bulunan yelerin salt ogunlugunun, tzk degisikligi ve dernegin feshi hallerinde ise te ikisinin katilimiyla toplanir; ogunlugun saglanamamasi sebebiyle toplantinin ertelenmesi durumunda ikinci toplantida ogunluk aranmaz. Ancak, bu toplantiya katilan ye sayisi, ynetim ve denetim kurullari ye tam sayisinin iki katindan az olamaz.
Genel kurula katilma hakki bulunan yelerin listesi toplanti yerinde hazir bulundurulur. Toplanti yerine girecek yelerin resmi makamlarca verilmis kimlik belgeleri, ynetim kurulu yeleri veya ynetim kurulunca grevlendirilecek grevliler tarafindan kontrol edilir. yeler, ynetim kurulunca dzenlenen listedeki adlari karsisina imza koyarak toplanti yerine girerler.
Toplanti yeter sayisi saglanmissa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplanti ynetim kurulu baskani veya grevlendirecegi ynetim kurulu yelerinden biri tarafindan ailir. Toplanti yeter sayisi saglanamamasi halinde de ynetim kurulunca bir tutanak dzenlenir.
Ailistan sonra, toplantiyi ynetmek zere bir baskan ve yeteri kadar baskan vekili ile yazman seilerek divan heyeti olusturulur.

Dernek organlarinin seimi iin yapilacak oylamalarda, oy kullanan yelerin divan heyetine kimliklerini gstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karsilarini imzalamalari zorunludur.
Toplantinin ynetimi ve gvenliginin saglanmasi divan baskanina aittir.
Genel kurulda, yalnizca gndemde yer alan maddeler grslr. Ancak toplantida hazir bulunan yelerin onda biri tarafindan grslmesi yazili olarak istenen konularin gndeme alinmasi zorunludur.
Genel kurulda her yenin bir oy hakki vardir; ye oyunu sahsen kullanmak zorundadir. Onursal yeler genel kurul toplantilarina katilabilir ancak oy kullanamazlar. Tzel kisinin ye olmasi halinde, tzel kisinin ynetim kurulu baskani veya temsille grevlendirecegi kisi oy kullanir.
Toplantida grslen konular ve alinan kararlar bir tutanaga yazilir ve divan baskani ile yazmanlar tarafindan birlikte imzalanir. Toplanti sonunda, tutanak ve diger belgeler ynetim kurulu baskanina teslim edilir. Ynetim kurulu baskani bu belgelerin korunmasindan ve yeni seilen ynetim kuruluna yedi gn iinde teslim etmekten sorumludur.
Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Sekilleri
Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alinmamissa, ynetim ve denetim kurulu yelerin seimleri gizli oylama ile diger konulardaki kararlar ise aik olarak oylanir. Gizli oylar, toplanti baskani tarafindan mhrlenmis kagitlarin veya oy pusulalarinin yeler tarafindan geregi yapildiktan sonra ii bos bir kaba atilmasi ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra aik dkm yapilarak belirlenen oylardir.
Aik oylamada, genel kurul baskaninin belirtecegi yntem uygulanir.
Genel kurul kararlari, toplantiya katilan yelerin salt ogunluguyla alinir. Su kadar ki, tzk degisikligi ve dernegin feshi kararlari, ancak toplantiya katilan yelerin te iki ogunluguyla alinabilir.

Toplantisiz veya agrisiz Alinan Kararlar

Btn yelerin bir araya gelmeksizin yazili katilimiyla alinan kararlar ile dernek yelerinin tamaminin bu tzkte yazili agri usulne uymaksizin bir araya gelerek aldigi kararlar geerlidir. Bu sekilde karar alinmasi olagan toplanti yerine gemez.
Genel Kurulun Grev ve Yetkileri
Madde 9-Asagida yazili hususlar genel kurulca grslp karara baglanir.
1-Dernek organlarinin seilmesi,
2-Dernek tzgnn degistirilmesi,
3-Ynetim ve denetim kurullari raporlarinin grslmesi ve ynetim kurulunun ibrasi,
4-Ynetim kurulunca hazirlanan btenin grslp aynen veya degistirilerek kabul edilmesi,
5-Dernegin diger organlarinin denetlenmesi ve gerek grldgnde hakli sebeplerle onlarin grevden alinmasi,
6- yeligin reddi veya yelikten ikarma hakkinda verilen ynetim kurulu kararlarina karsi yapilan itirazlarin incelenmesi ve karara baglanmasi,
7-Dernek iin gerekli olan tasinmaz mallarin satin alinmasi veya mevcut tasinmaz mallarin satilmasi hususunda ynetim kuruluna yetki verilmesi,
8-Ynetim kurulunca dernek alismalari ile ilgili olarak hazirlanacak ynetmelikleri inceleyip aynen veya degistirilerek onaylanmasi,
9-Dernek ynetim ve denetim kurullarinin kamu grevlisi olmayan baskan ve yelerine verilecek cret ile her trl denek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri iin grevlendirilecek yelere verilecek gndelik ve yolluk miktarlarinin tespit edilmesi,

10-Dernegin federasyona katilmasi ve ayrilmasinin kararlastirilmasi,
11-Dernegin subelerinin ailmasinin kararlastirilmasi ve ailmasina karar verilen sube ile ilgili islemlerin yrtlmesi husunda ynetim kuruluna yetki verilmesi,
12-Dernegin uluslar arasi faaliyette bulunmasi, yurt disindaki dernek ve kuruluslara ye olarak katilmasi veya ayrilmasi,
13-Dernegin vakif kurmasi,
14-Dernegin fesih edilmesi,
15-Ynetim kurulunun diger nerilerinin incelenip karara baglanmasi,
16-Dernegin en yetkili organi olarak dernegin diger bir organina verilmemis olan islerin grlmesi ve yetkilerin kullanilmasi,
17-Mevzuatta genel kurulca yapilmasi belirtilen diger grevlerin yerine getirilmesi,

Ynetim Kurulunun Teskili, Grev ve Yetkileri
Madde 10-Ynetim kurulu yedi asil ve yedi yedek ye olarak genel kurulca seilir.
Ynetim kurulu, seimden sonraki ilk toplantisinda bir kararla grev blsm yaparak baskan, baskan yardimcisi, sekreter, sayman ve yeyi belirler.
Ynetim kurulu, tm yelerin haber edilmesi sartiyla her zaman toplantiya agrilabilir. ye tamsayisinin yarisindan bir fazlasinin hazir bulunmasi ile toplanir. Kararlar, toplantiya katilan ye tam sayisinin salt ogunlugu ile alinir.
Ynetim kurulu asil yeliginde istifa veya baska sebeplerden dolayi bosalma oldugu taktirde genel kurulda aldigi oy oklugu sirasina gre yedek yelerin greve agrilmasi mecburidir.

Ynetim Kurulunun Grev ve Yetkileri
Ynetim kurulu asagidaki hususlari yerine getirir.

1-Dernegi temsil etmek veya bu hususta kendi yelerinden birine veya bir nc kisiye yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarina iliskin islemleri yapmak ve gelecek dneme ait bteyi hazirlayarak genel kurula sunmak,
3-Dernegin alismalari ile ilgili ynetmelikleri hazirlayarak genel kurul onayina sunmak,
4-Genel kurulun verdigi yetki ile tasinmaz mal satin almak, dernege ait tasinir ve tasinmaz mallari satmak, bina veya tesis insa ettirmek, kira szlesmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5-Genel kurulun verdigi yetki ile sube amaya iliskin islemlerin yrtlmesini saglamak,
6-Dernegin subelerinin denetlenmesini saglamak,
7-Gereli grlen yerlerde temsilcilik ailmasini saglamak,
8-Genel kurulda alinan kararlari uygulamak,
9-Her faaliyet yili sonunda dernegin isletme hesabi tablosu veya bilano ve gelir tablosu ile ynetim kurulu alismalarini aiklayan raporunu dzenlemek, toplandiginda genel kurula sunmak,
10-Btenin uygulanmasini saglamak,
11-Dernege ye alinmasi veya yelikten ikarilma hususlarinda karar vermek,
12-Dernegin amacini gereklestirmek iin yetkisi dahilinde her esit karari almak ve uygulamak,
13-Mevzuatin kendisine verdigi diger grevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Teskili, Grev ve Yetkileri
Madde 11-Denetim kurulu, asil ve yedek ye olarak genel kurulca seilir.
Denetim kurulu asil yeliginde istifa veya baska sebeplerden dolayi bosalma oldugu taktirde genel kurulda aldigi oy oklugu sirasina gre yedek yelerin greve agrilmasi mecburidir.
Denetim Kurulunun Grev ve Yetkileri
Denetim kurulu; dernegin, tzgnde gsterilen ama ve amacin gereklestirilmesi iin srdrlecegi belirtilen alisma konulari dogrultusunda faaliyet gsterip gstermedigini, defter, hesap ve kayitlarin mevzuata ve dernek tzgne uygun olarak tutulup tutulmadigini, dernek tzgnde tespit edilen esas ve usullere gre ve bir yili gemeyen araliklarla denetler ve denetim sonularini bir rapor halinde ynetim kuruluna ve toplandiginda genel kurula sunar.
Denetim kurulu, gerektiginde genel kurulu toplantiya agirir.
Dernegin Gelir Kaynaklari
Madde 12-Dernegin gelir kaynaklari asagida sayilmistir.
1-ye aidati: yelerden giris dentisi olarak 10 TL, aylik olarak ta 1 TL aidat alinir. Bu miktarlari artirmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,
2-Sube dentisi: Dernegin genel giderlerini karsilamak zere subeler tarafindan tahsil edilen ye dentilerinin %50si alti ayda bir genel merkeze gnderilir,
2-Gerek ve tzel kisilerin kendi istegi ile dernege yaptiklari bagis ve yardimlar,
3-Dernek tarafindan tertiplenen ay ve yemekli toplanti, gezi ve eglence, temsil, konser, spor yarismasi ve konferans gibi faaliyetlerden saglanan gelirler,
4-Dernegin mal varligindan elde edilen gelirler,
5-Yardim toplama hakkindaki mevzuat hkmlerine uygun olarak toplanacak bagis ve yardimlar,
6-Dernegin, amacini gereklestirmek iin ihtiya duydugu geliri temin etmek amaciyla giristigi ticari faaliyetlerden elde edilen kazanlar,
7-Diger gelirler.
Dernegin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Madde 13-Defter tutma esaslari;
Dernekte, isletme hesabi esasina gre defter tutulur. Ancak, yillik brt gelirin Dernekler Ynetmeliginin 31. Maddesinde belirtilen haddi asmasi durumunda takip eden hesap dneminden baslayarak bilano esasina gre defter tutulur.
Bilano esasina geilmesi durumunda, st ste iki hesap dneminde yukarida belirtilen haddin altina dslrse, takip eden yildan itibaren isletme hesabi esasina dnlebilir.
Yukarida belirtilen hadde bagli kalmaksizin ynetim kurulu karari ile bilano esasina gre defter tutulabilir.
Dernegin ticari isletmesi ailmasi durumunda, bu ticari isletme iin, ayrica Vergi Usul Kanunu hkmlerine gre defter tutulur.

Kayit Usul
Dernegin defter ve kayitlari Dernekler Ynetmeliginde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler
Dernekte, asagida yazili defterler tutulur.
a)Isletme hesabi esasinda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar asagidaki gibidir:
1-Karar Defteri: Ynetim kurulu kararlari tarih ve numara sirasiyla bu deftere yazilir ve kararlarin alti toplantiya katilan yelerce imzalanir.
2-ye Kayit Defteri: Dernege ye olarak girenlerin kimlik bilgileri, dernege giris ve ikis tarihleri bu deftere islenir. yelerin dedikleri giris ve yillik aidat miktarlari bu deftere islenebilir.
3-Evrak Kayit Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sira numarasi ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakin asillari ve giden evrakin kopyalari dosyalanir. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar iktisi alinmak suretiyle saklanir.
4-Demirbas Defteri: Dernege ait demirbaslarin edinme tarihi ve sekli ile kullanildiklari veya verildikleri yerler ve kullanim srelerini dolduranlarin kayittan dsrlmesi bu deftere islenir.
5-Isletme Hesabi Defteri: Dernek adina alinan gelirler ve yapilan giderler aik ve dzenli olarak bu deftere islenir.
6-Alindi Belgesi Kayit Defteri: Alindi belgelerinin seri ve sira numaralari, bu belgeleri alan ve iade edelerin adi, soyadi ve imzalari ile aldiklari ve iade ettikleri tarihler bu deftere islenir.
b)Bilano esasinda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar asagidaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 nci alt bentlerinde kayitli defterler bilano esasinda defter tutulmasi durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Byk Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usul ile kayit sekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanligina verdigi yetkiye istinaden yayimlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebligleri esaslarina gre yapilir.

Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulmasi zorunlu olan defterler kullanmaya baslamadan nce il dernekler mdrlgne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanilmasina sayfalari bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapilmaz. Ancak, bilano esasina gre tutulan defterler ile form veya srekli form yaprakli defterlerin, kullanilacagi yildan nce gelen son ayda, her yil yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilano Dzenlenmesi
Isletme hesabi esasina gre kayit tutulmasi durumunda yil sonlarinda (31 Aralik) (Dernekler Ynetmeligi EK-16da belirtilen) Isletme Hesabi Tablosu dzenlenir. Bilano esasina gre defter tutulmasi durumunda ise, yil sonlarinda (31 Aralik), Maliye Bakanliginca yayimlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliglerini esas alarak bilano ve gelir tablosu dzenlenir
Dernegin Gelir ve Gider Islemleri
Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Ynetmeligi EK- 17de rnegi bulunan) Alindi Belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar araciligi ile tahsili halinde banka tarafindan dzenlenen dekont veya hesap zeti gibi belgeler alindi belgesi yerine geer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satis fisi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapilir. Ancak dernegin, Gelir Vergisi Kanununun 94nc maddesi kapsaminda bulunan demeleri iin Vergi Usul Kanunu hkmlerine gre gider pusulasi, bu kapsamda da bulunmayan demeleri iin (Dernekler Ynetmeligi EK-13te rnegi bulunan) Gider Makbuzu dzenlenir.
Dernek tarafindan kisi, kurum veya kuruluslara yapilacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Ynetmeligi EK-14te rnegi bulunan) Ayni Yardim Teslim Belgesi ile yapilir. Kisi, kurum veya kuruluslar tarafindan dernege yapilacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Ynetmeligi EK-15te rnegi bulunan) Ayni Bagis Alindi Belgesi ile kabul edilir.

Alindi Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanilacak Alindi Belgeleri (Dernekler Ynetmeligi EK- 17de gsterilen biim ve ebatta) ynetim kurulu karariyla, matbaaya bastirilir.
Alindi belgelerinin bastirilmasi ve kontrol, matbaadan teslim alinmasi, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasinda devir teslimi ve alindi belgesi ile dernek adina gelir tahsil edecek kisi veya kisiler tarafindan bu alindi belgelerinin kullanimina ve toplanilan gelirlerin teslimine iliskin hususlarda Dernekler Ynetmeliginin ilgili hkmlerine gre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adina gelir tahsil edecek kisi veya kisiler, yetki sresi de belirtilmek suretiyle, ynetim kurulu karari ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kisilerin aik kimligi, imzasi ve fotograflarini ihtiva eden (Dernekler Ynetmeligi EK- 19da rnegi bulunan) Yetki Belgesi dernek tarafindan nsha olarak dzenlenerek, dernek ynetim kurulu baskaninca onaylanir. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili degisiklikler ynetim kurulu baskaninca, onbes gn ierisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adina gelir tahsil edecek kisiler, ancak adlarina dzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye baslayabilirler.
Yetki belgesinin kullanimi, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Ynetmeliginin ilgili hkmlerine gre hareket edilir.
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Sresi
Defterler hari olmak zere, dernek tarafindan kullanilan alindi belgeleri, harcama belgeleri ve diger belgeler zel kanunlarda belirtilen sreler sakli kalmak zere, kaydedildikleri defterlerdeki sayi ve tarih dzenine uygun olarak 5 yil sreyle saklanir.
Beyanname Verilmesi
Madde 15-, Dernegin, bir nceki yila ait faaliyetleri ile gelir ve gider islemlerinin yil sonu itibariyla sonularina iliskin (Dernekler Ynetmeligi EK-21de sunulan) Dernek Beyannamesi dernek ynetim kurulu tarafindan onaylandiktan sonra, her takvim yilinin ilk drt ayi iinde dernek baskani tarafindan ilgili mlki idare amirligine verilir.

Bildirim Ykmllg

Madde 16-Mlki amirlige yapilacak bildirimler;

Genel Kurul Sonu Bildirimi
Olagan veya olaganst genel kurul toplantilarini izleyen otuz gn iinde, ynetim ve denetim kurullari ile diger organlara seilen asil ve yedek yeleri ieren (Dernekler Ynetmeligi EK-3 te sunulan) Genel Kurul Sonu Bildirimi ve ekleri ynetim kurulu baskani tarafindan ilgili mlki idare amirligine bildirilir:
Genel kurul sonu bildirimine;
1-Divan baskani, baskan yardimcilari ve yazman tarafindan imzalanmis genel kurul toplanti tutanagi rnegi,
2-Tzk degisikligi yapilmissa, tzgn degisen maddelerinin yeni ve eski sekli ile dernek tzgnn son seklinin her sayfasi ynetim kurulunca imzalanmis rnegi,
Eklenir.

Tasinmazlarin Bildirilmesi
Dernegin edindigi tasinmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gn iinde (Dernekler Ynetmeligi EK-26da sunulan) Tasinmaz Mal Bildirimini doldurmak suretiyle mlki idare amirligine bildirilir.
Yurtdisindan Yardim Alma Bildirimi
Dernek tarafindan, yurtdisindan yardim alinacak olmasi durumunda yardim alinmadan nce (Dernekler Ynetmeligi EK-4te belirtilen) Yurtdisindan Yardim Alma Bildirimi iki nsha olarak doldurup mlki idare amirligine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt disindan yardim alinmasi hususunda alinmis ynetim kurulu karari rnegi, varsa bu konuda dzenlenen protokol, szlesme ve benzeri belgeler ile yardimin aktarildigi hesaba iliskin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir rnegi de eklenir.
Nakdi yardimlarin bankalar araciligiyla alinmasi ve kullanilmadan nce bildirim sartinin yerine getirilmesi zorunludur.
Kamu Kurum ve Kuruluslari Ile Birlikte Yrtlen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Dernegin grev alanina iliskin konularda kamu kurum ve kuruluslari ile yrttg ortak projelerle ilgili olarak yapilan protokol ve projenin rnegi (Dernekler Ynetmeligi EK-23de gsterilen) Proje Bildirimine eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay iinde dernek merkezinin bulundugu yerin valiligine verilir.

Degisikliklerin Bildirilmesi

Dernegin yerlesim yerinde meydana gelen degisiklik (Dernekler Ynetmeligi EK-24te belirtilen) Yerlesim Yeri Degisiklik Bildirimi; genel kurul toplantisi disinda dernek organlarinda meydana gelen degisiklikler (Dernekler Ynetmeligi EK-25te belirtilen) Dernek Organlarindaki Degisiklik Bildirimi doldurulmak suretiyle, degisikligi izleyen otuz gn iinde mlki idare amirligine bildirilir.
Dernek tzgnde yapilan degisiklikler de tzk degisikliginin yapildigi genel kurul toplantisini izleyen otuz gn iinde, genel kurul sonu bildirimi ekinde mlki idare amirligine bildirilir.
Dernegin I Denetimi
Madde 17-Dernekte genel kurul, ynetim kurulu veya denetim kurulu tarafindan i denetim yapilabilecegi gibi, bagimsiz denetim kuruluslarina da denetim yaptirilabilir. Genel kurul, ynetim kurulu veya bagimsiz denetim kuruluslarinca denetim yapilmis olmasi, denetim kurulunun ykmllgn ortadan kaldirmaz.

Denetim kurulu tarafindan en ge yilda bir defa dernegin denetimi gereklestirilir. Genel kurul veya ynetim kurulu, gerek grlen hallerde denetim yapabilir veya bagimsiz denetim kuruluslarina denetim yaptirabilir.
Dernegin Borlanma Usulleri
Madde 18-Dernek amacini gereklestirmek ve faaliyetlerini yrtebilmek iin ihtiya duyulmasi halinde ynetim kurulu karari ile borlanma yapabilir. Bu borlanma kredili mal ve hizmet alimi konularinda olabilecegi gibi nakit olarak ta yapilabilir. Ancak bu borlanma, dernegin gelir kaynaklari ile karsilanamayacak miktarlarda ve dernegi deme glgne dsrecek nitelikte yapilamaz.
Dernegin Subelerinin Kurulusu
Madde 19-Dernek, gerekli grlen yerlerde genel kurul karariyla sube aabilir. Bu amala dernek ynetim kurulunca yetki verilen en az kisilik kurucular kurulu, Dernekler Ynetmeliginde belirtilen sube kurulus bildirimini ve gerekli belgeleri, sube ailacak yerin en byk mlki amirligine verir.


Subelerin Grev ve Yetkileri


Madde 20-Subeler, tzel kisiligi olamayan, dernek ama ve hizmet konulari dogrultusunda zerk faaliyetlerde bulunmakla grev ve yetkili, tm islemlerinden dogan alacak ve borlarindan tr kendisinin sorumlu oldugu dernek i rgtdr.
Subelerin Organlari ve Subelere Uygulanacak Hkmler
Madde 21- Subenin organlari, genel kurul, ynetim kurulu ve denetim kuruludur.
Genel kurul, subenin kayitli yelerinden olusur. Ynetim kurulu, bes asil ve bes yedek, denetim kurulu ise asil ve yedek ye olarak sube genel kurulunca seilir.
Bu organlarin grev ve yetkileri ile bu tzkte yer alan dernekle ilgili diger hkmler, mevzuatin ngrdg erevede subede de uygulanir.
Subelerin Genel Kurullarinin Toplanma Zamani ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasil Temsil Edilecegi
Madde 22-Subeler, genel kurul olagan toplantilarini genel merkez genel kurulu toplantisindan en az iki ay nce bitirmek zorundadirlar.
Subelerin olagan genel kurulu, 3 yilda bir, Eyll ayi iersinde, sube ynetim kurulunca belirlenecek gn yer ve saatte toplanir.
Subeler, genel kurul sonu bildiriminin bir rnegini toplantinin yapildigi tarihi izleyen otuz gn iinde mlki idare amirligine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadirlar.
Subeler, genel merkez genel kurulunda seimlik ve dogal delegelerle temsil edilir. Subelerin ynetim ve denetim kurulu baskanlari dogal delege olarak, subede kayitli her yirmi (20) ye iin bir (1), arta kalan ye sayisi 10dan fazla veya toplam ye sayisi 20 den az ise bu yeler iinde bir olmak zere seilecek delegeler de seimlik delege olarak, subeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katilma hakkina sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son sube genel kurulunda seilen delegeler katilir. Genel merkez ynetim ve denetim kurulu yeleri genel merkez genel kuruluna katilir, ancak sube adina delege seilmedikleri srece oy kullanamazlar.
Subelerin ynetim veya denetim kurulunda grevli olanlar genel merkez ynetim veya denetim kuruluna seildiklerinde subedeki grevinden ayrilirlar.

Temsilcilik Ama

Madde 23-Dernek, gerekli grdg yerlerde dernek faaliyetlerini yrtmek amaciyla ynetim kurulu karariyla temsilcilik aabilir. Temsilciligin adresi, ynetim kurulu karariyla temsilci olarak grevlendirilen kisi veya kisiler tarafindan o yerin mlk idare amirligine yazili olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Subeler temsilcilik aamazlar.
Tzgn Ne Sekilde Degistirilecegi
Madde 24-Tzk degisikligi genel kurul karari ile yapilabilir.
Genel kurulda tzk degisikligi yapilabilmesi iin genel kurula katilma ve oy kullanma hakki bulunan yelerin 2/3 ogunlugu aranir. ogunlugun saglanamamasi sebebiyle toplantinin ertelenmesi durumunda ikinci toplantida ogunluk aranmaz. Ancak, bu toplantiya katilan ye sayisi, ynetim ve denetim kurullari ye tam sayisinin iki katindan az olamaz.
Tzk degisikligi iin gerekli olan karar ogunlugu toplantiya katilan ve oy kullanma hakki bulunan yelerin oylarinin 2/3dr. Genel kurulda tzk degisikligi oylamasi aik olarak yapilir.
Dernegin Feshi ve Mal Varliginin Tasfiye Sekli
Madde 25-Genel kurul, her zaman dernegin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun grslebilmesi iin genel kurula katilma ve oy kullanma hakki bulunan yelerin 2/3 ogunlugu aranir. ogunlugun saglanamamasi sebebiyle toplantinin ertelenmesi durumunda ikinci toplantida ogunluk aranmaz. Ancak, bu toplantiya katilan ye sayisi, ynetim ve denetim kurullari ye tam sayisinin iki katindan az olamaz.
Fesih kararinin alinabilmesi iin gerekli olan karar ogunlugu toplantiya katilan ve oy kullanma hakki bulunan yelerin oylarinin 2/3dr. Genel kurulda fesih karari oylamasi aik olarak yapilir.

Tasfiye Islemleri

Genel kurulca fesih karari verildiginde, dernegin para, mal ve haklarinin tasfiyesi son ynetim kurulu yelerinden olusan tasfiye kurulunca yapilir. Bu islemlere, feshe iliskin genel kurul kararinin alindigi veya kendiliginden sona erme halinin kesinlestigi tarihten itibaren baslanir. Tasfiye sresi iinde btn islemlerde dernek adinda Tasfiye Halinde Rumeli Balkan Stratejik Arastirmalar Merkezi Dernegi ibaresi kullanilir.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak dernegin para, mal ve haklarinin tasfiyesi islemlerini bastan sonuna kadar tamamlamakla grevli ve yetkilidir. Bu kurul, nce dernegin hesaplarini inceler. Inceleme esnasinda dernege ait defterler, alindi belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayitlari ile diger belgelerinin tespiti yapilarak varlik ve ykmllkleri bir tutanaga baglanir. Tasfiye islemeleri sirasinda dernegin alacaklilarina agrida bulunulur ve varsa mallari paraya evrilerek alacaklilara denir. Dernegin alacakli olmasi durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacaklarin tahsil edilmesi ve borlarin denmesinden sonra kalan tm para, mal ve haklari, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemisse dernegin bulundugu ildeki amacina en yakin ve fesih edildigi tarihte en fazla yeye sahip dernege devredilir.
Tasfiyeye iliskin tm islemler tasfiye tutanaginda gsterilir ve tasfiye islemleri, mlki idare amirliklerince hakli bir nedene dayanilarak verilen ek sreler hari ay iinde tamamlanir.
Dernegin para, mal ve haklarinin tasfiye ve intikal islemlerinin tamamlanmasini mteakip tasfiye kurulu tarafindan durumun yedi gn iinde bir yazi ile dernek merkezinin bulundugu yerin mlki idare amirligine bildirilmesi ve bu yaziya tasfiye tutanaginin da eklenmesi zorunludur.

Dernegin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sifatiyla son ynetim kurulu yeleri saklamakla grevlidir. Bu grev, bir ynetim kurulu yesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma sresi bes yildir.

Hkm Eksikligi

Madde 26-Bu tzkte belirtilmemis hususlarda Dernekler Kanunu, Trk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen ikartilmis olan Dernekler Ynetmeligi ve ilgili diger mevzuatin dernekler hakkindaki hkmleri uygulanir.

Geici Madde 1- Ilk genel kurulda dernek organlari olusturulana kadar, dernegi temsil edecek ve dernekle ilgili is ve islemleri yrtecek olan geici ynetim kurulu yeleri ile diger kurucu yeler asagida belirtilmistir.
Geici Ynetim Kurulu yelerinin;
Adi ve Soyadi : Grev Unvani :
zcan PEHLIVANOGLU Geici Ynetim Kurulu Baskani
Sheyl OBANOGLU Geici Ynetim Kurulu yesi
Mesut BASKIR Geici Ynetim Kurulu yesi
Cengiz GLOGLU Geici Ynetim Kurulu yesi
Prof. Dr. Mesut Hakki CASIN Geici Ynetim Kurulu yesi
Ferruh ZKAN Geici Ynetim Kurulu yesi
Hasan YENICILER Geici Ynetim Kurulu yesi

Kurucu yeler; Sheyl OBANOGLU, zcan PEHLIVANOGLU, Mesut BASKIR, Cengiz GLOGLU,
Prof. Dr. Mesut Hakki CASIN, Do. Dr. Mustafa Murat HATIPOGLU, Hasan YENICILER, Ahmet AYDIN,
Osman GREL,  Ferruh ZKAN, Melek TABAK, Skran Melike CASIN, Ahmet KOLUTEK,
Ayhan BLKBASI

Bu tzk 26 (Yirmialti) madde ve 1(Bir) geici maddeden ibarettir.Ierik Girilmemis
En ok Okunanlar  
Yazarlar  
GVENL BLGE
Sheyl OBANOGLU
KKTC Cumhurbakanndan ters ke!
Atillla ILINGIR
Gagavuz Trkleri ile ilgili hi bilmedigimiz gerekler
Nevvl SEVINDI
Yunanistandaki iktidar deiimi Trkiyeyle ilikileri nasl etkiler?
Gzde Kili YASIN
Nedir Bu Asimetrik Tehdit? - 4
Sleyman ZMEN
KIBRIS SORUNUNUN BASLANGI NOKTASI YUNANISTANDAKI EKONOMIK KRIZ
Prof. Dr. Ata ATUN
Rza Mollov Kimdir (BRAM AHMED)
Metin EDIRNELI
Uzay Hukuku ve Bilinene Yolculuk
Mert NSAL
BIR GMENLIK HIKAYESI
Hseyin BASKIN
E-mail Listesi  

Ad Soyad

:

E-mail

:

Anket  
 

 

Rss | Sitene Ekle | Reklam |Knye |Gizlilik lkeleri |Bize Ulan
Sitemizdeki yaz, resim ve haberlerin her hakk sakldr. zinsiz, kaynak gsterilmeden kullanlamaz.
Web Tasarm

Haberler Haber Siteleri Haberler Haber Siteleri